Nasza hodowla

Głównym założeniem naszej hodowli jest propagowanie Konika Polskiego jako koni wszechstronnie użytkowych a celem hodowlanym zwiększenie ich populacji oraz zachowanie jak największej liczby linii żeńskich, rodów męskich oraz poprawienie walorów użytkowych z zachowaniem charakterystycznych cech rasowych.

W naszej hodowli mamy klacze wywodzące się z 8 linii żeńskich i 4 ogiery reprezentujące cztery rody męskie. Konie naszej hodowli prezentowane są na różnych wystawach (czempionatach) oraz poddawane próbom dzielności. Na codzień nasze konie użytkowane są w hipoterapii, wierzchowo oraz zaprzęgowo.

Klacze przebywają na stałe na pastwiskach w Górach Świętokrzyskich. Tam też przychodzą na świat źrebaki, które dzięki temu mogą dorastać w warunkach zbliżonych do naturalnych. Po ukończeniu trzeciego roku życia młode konie trafiają do ośrodka w Pilchowicach, gdzie przygotowywane są do pracy w zaprzęgu oraz pod siodłem.


Adres hodowli: Pilchowice, ul. Wielopole 34, woj. śląskie

Hodowla Zachowawcza Konika Polskiego "Bazylia"